Revalidatie & Preventie
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld
Fysiotherapie Langeveld

Over ons

Bij Fysiotherapie Langeveld staat een team van fysiotherapeuten voor u klaar om u gericht te helpen en te adviseren. In onze praktijk zijn diverse specialisaties aanwezig. U bent hierdoor altijd verzekerd van die behandeling die u het beste resultaat geeft. Uw gezondheid en welzijn staan bij ons centraal.

Wij investeren in een sterk persoonlijk contact. Dat betekent dat u, als u dit wenst, onder behandeling blijft bij dezelfde therapeut. Ook als u een tijdje niet bij ons bent geweest, kunt u vragen naar uw vertrouwde therapeut. Doordat u snel op uw gemak bent bij de therapeut die u kent en vertrouwt, kunnen sneller resultaten geboekt worden in het teken van uw herstel. Wanneer een andere therapeut door een specialisatie beter bij u past op dat moment, zal dit met u besproken worden.

Kwaliteit

Fysiotherapie Langeveld biedt zorg die voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. De zorg is klantgericht en wordt constant geëvalueerd en verbeterd. Evalueren doen we samen met patiënten tijdens de behandeling, maar bijvoorbeeld ook door het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek. Het behandelaanbod en de dienstverlening worden jaarlijks doorgelicht en waar nodig verbeterd. Zorg en dienstverlening worden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en specifieke problemen van patiënten. Wij zien de patiënt als een actieve deelnemer in de diagnostiek, de behandeling én in het continu verbeteren van de kwaliteit.

Ook staan wij ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKFR). Dit register is in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, bijscholing en vakoverleg voldoet mag zich in het CKR inschrijven. Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie heeft een aantal richtlijnen ontwikkeld. Die richtlijnen beschrijven onderwerpen waarmee fysiotherapeutische behandeling wetenschappelijk onderbouwd wordt. Fysiotherapie Langeveld wil de kwaliteit waarborgen en werkt volgens deze richtlijnen. Daarnaast heeft de praktijk een regeling met een audit bureau dat alle cliëntendossiers controleert. De audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie. Tevens zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk en therapeuten. Om die reden neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview en is volledig anoniem. Na de laatste behandeling ontvangt u, indien U toestemming heeft gegeven, een e-mail van Qualiview uit naam van onze praktijk met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de vragenlijst neemt 10-15 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Met het invullen van de vragenlijst helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren.

Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL

In 2016 is onze brancheorganisatie (KNGF) gestart met een nieuw instrument voor kwaliteitsbeoordeling. Beoordeling van kwaliteit is van groot belang voor patiënten, voor verzekeraars en voor andere belanghebbenden.

Met dit vernieuwde register krijgen fysiotherapeuten een platform om te laten zien waar ze goed in zijn, onder andere op basis van informatie uit o.a. hun portfolio. Met deze informatie kan de patiënt de fysiotherapeut kiezen die het best toegerust is voor behandeling van haar/zijn klacht. Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL bedient daarmee de twee belangrijkste partijen in het zorgproces: de patiënt en de fysiotherapeut.

Het is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) waarmee onze beroepsgroep een meerjarenplan neerzet dat voldoet aan de maatschappelijke en politieke vraag om transparantie en voortdurende verbetering én borging van fysiotherapeutische kwaliteit.

Consumer Quality Index (CQ-index)

Sinds 2012 worden door zorgverzekeraars middels een meetmethode klantervaringen (onze patiënten) opgetekend via CQ-index vragenlijsten. Deze zijn destijds opgesteld door drie partijen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen. Het Centrum Klantervaringen Zorg (CKZ) houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van de vragenlijst. De vragenlijsten worden verzonden naar willekeurig gekozen verzekerden die net een behandeling hebben gehad en vormen zo een representatieve steekproef. De vragenlijsten bestaan voor het grootste deel uit ervaringsvragen, omdat alle partijen willen weten wat de patiënt van de geleverde zorg vond.

Elk jaar volgt voor de praktijk hieruit een beoordeling. Voor ons was deze over 2015: ……

Wij doen ook mee aan de CQ-index, omdat:

  • het ons aangrijppunten verschaft voor verbetering van onze kwaliteit;
    • we op die manier de kwaliteit van onze praktijk kunnen (laten) vergelijken met de gemiddelde kwaliteit van andere eerstelijns praktijken (benchmark);
    • op deze manier onze kwaliteit transparant is voor derden (overheid, zorgverzekeraars, beroepsorganisatie, patiëntenverenigingen en patiënten).

Op Zorgkaart Nederland, www.zorgkaartnederland.nl, kunt u uw waardering voor onze praktijk kenbaar maken.

07-04-2019

Op zondag 7 april 2019 is onze collega René Reinerink, ‘Speedy’, totaal onverwacht overleden. Een grote persoonlijkheid, een gepassioneerd fysiotherapeut, een uniek mens. Zijn kennis en humor maakten hem een uitzonderlijke fysiotherapeut en een hele prettige collega. Wat zullen wij hem missen!

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, in welke vorm dan ook, die wij hebben ontvangen na het overlijden van René. Ondanks het grote gemis geeft het een goed gevoel dat zoveel mensen hem een warm hart toedragen. Wij proberen de draad weer op te pakken en doen ons best om iedereen zo goed mogelijk op te vangen.